Халықаралық салалық аккридиттеу

Салалық аккредиттеу – бұл білім беру ұйымының сапасын аккредиттеу органының белгіленген халықаралық салалық стандарттарға сәйкестігін бағалау процесі.

Салалық аккредиттеу білім беру ұйымы мамандандырылған белгілі бір саладағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеуді көздейді.
Оқытушыларды аккредиттеу, тексеру, талдау, біліктілігін арттыру және сертификаттау, қолданыстағы халықаралық салалық стандарттарға сәйкес салалық білім беру бағдарламаларын жаңарту / әзірлеу жүзеге асырылады.

Салалық білім беру бағдарламаларын ойдағыдай аккредиттеу кезінде білім беру ұйымдары тиісті сертификат алады, ол оларға халықаралық сертификаттар беруге және белгілі бір саладағы басқа қызметкерлерге сертификаттау құқығын береді.

Аккредиттеу процедурасы мен мерзімдерін аккредиттеу органдары әр сала бойынша бөлек анықтайды.
Салалық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдары сапаны бақылау мақсатында аккредиттеу органы үнемі тексеріп отырады және бақылайды.